Naš tim

ZU Apoteke LEKO-VITA danas broji tridesetoro zaposlenih. U našem timu su dva primarijusa, jedan doktor nauka, jedan magistar nauka i troje specijalista, ukupno petnaest magistara farmacije i petnaest farmaceutskih tehničara. Svi zajedno činimo grupu koja odgovorno brine o zdravlju svih naših pacijenata i koja je uvek tu da pruži stručan savet i da iskrenu preporuku.


Predrag Vukomanović
primarijus, doktor nauka, specijalista

Milijana Đurić
primarijus, magistar nauka, specijalista

Jelena Cvijanović
magistar farmacije, specijalista

Ivana Stevanović
magistar farmacije

Mira Škorić
magistar farmacije

Milica Petrović
magistar farmacije

Ana Jovančević
magistar farmacije

Marina Trajković
magistar farmacije

Slobodanka Miljković
magistar farmacije

Jelena Dejanović
magistar farmacije

Ivana Pavlović
farmaceutski tehničar

Dušica Petrović
farmaceutski tehničar

Jelena Ilić
farmaceutski tehničar

Snežana Milojević
farmaceutski tehničar

Danka Ješić
farmaceutski tehničar

Danka Borić
farmaceutski tehničar

Mira Živković
farmaceutski tehničar

Dragica Grujić
farmaceutski tehničar

Zorica Ninković
farmaceutski tehničar

Marina Milovanović
farmaceutski tehničar

Dragana Nešović
farmaceutski tehničar

Tanja Jeftić
farmaceutski tehničar

Katarina Knežević
farmaceutski tehničar

Nevena Milenković
farmaceutski tehničar

Anđa Pavlović
farmaceutski tehničar

Darko Radovanović
farmaceutski tehničar

Marija Mihajlović
spremačica

Milijana Eskić
spremačica